کارتن فروشی بختیاری - فروش کارتن

کارتن فروشی بختیاری
فروش کارتن اسباب کشی


نکات مهم در اسباب کشی و نحوه ی بسته بندی

1 : در اسباب کشی از کارتن های 5 لایه استفاده کنید , کارتن های 3 لایه کارتن مناسبی برای اسباب کشی نمیباشد 

2 : کارتن اسباب کشی مورد نیاز خود را به 2 صورت میتوانید انتخاب کنید ...

در حالت اول کسانی که میخواهند وسایل های خود را در 1 سایز کارتن بسته بندی کنند باید کارتن های سایز متوسط خریداری کنند

و در حالت دوم شما میتوانید از 2 و یا 3 سایز کارتن در جهت بسته بندی استفاده کنید